Privacy statement van AVI in & outdoor prints

01. AVI in & outdoor prints

U leest op dit moment de privacy verklaring van AVI in & outdoor prints. Wij zijn een bedrijf dat is gespecialiseerd in printen op textiel. Denk hierbij aan vlaggen, banners, wanden en textielframes. Er zijn situaties waarin uw gegevens door AVI in & outdoor prints verzameld worden. Het is daarom goed dat u weet wat daarmee gedaan wordt en hoe u uw wensen rondom uw gegevens kan aangeven. Daarover gaat deze verklaring. 

Als u zich niet prettig voelt omtrent het gebruik van uw gegevens door AVI in & outdoor prints, neemt u dan gerust contact op! 

finance@avi.nl  |  040 255 26 93
Meerenakkerplein 35 
5652 BJ Eindhoven


 

02. Doel gegevens

Er wordt voor een aantal doelen persoons-gegevens verzameld door AVI in & outdoor prints. Deze worden hieronder toegelicht. 

01. Het versturen van nieuwsbrieven 
AVI in & outdoor prints stuurt via e-mail nieuwsbrieven. Deze nieuwsbrieven zijn enerzijds commercieel en anderzijds gericht op nieuwsdeling. Uw voornaam en e-mailadres worden verzameld via het daarvoor bestemde formulier op de website van AVI in & outdoor prints. Daarnaast kan u mondeling of tekstueel gevraagd worden om u aan te melden. 

02. Contact opnemen 
Uw gegevens zullen verzameld worden als u contact opneemt met AVI in & outdoor prints via de website. In dit formulier wordt echter alleen gevraagd om de benodigde gegevens om een voorstel of een dienst aan te kunnen bieden, zoals uw naam, bedrijfsnaam, e-mailadres, telefoonnummer en projectomschrijving. 

03. Analytics 

De website van AVI in & outdoor prints verzamelt uw gegevens om de website te verbeteren. Dit gebeurt met Google Analytics. Deze gegevens zijn anoniem en zijn dus niet gebonden aan uw persoonlijke gegevens. Denk hierbij aan informatie zoals de duur van uw website bezoek of de pagina’s die u veel bezoekt. 

Alle gegevens worden alleen verwerkt met uw uitdrukkelijke toestemming dan wel ter uitvoering van de overeenkomsten die worden aangegaan, dan wel omdat verwerking noodzakelijk is om u in contact te brengen met potentiële relaties.

03. Ontvangers

De gegevens die AVI in & outdoor prints ontvangt en verwerkt worden beheerd d.m.v.:

01. Mailchimp
De nieuwsbrieven worden verzonden met Mailchimp. Op het moment dat u zich aanmeldt voor de nieuwsbrief, worden uw e-mailadres en voornaam automatisch opgeslagen in de daarvoor bestemde lijst binnen Mailchimp..

02. Javelin
De website en back-ups van de website  AVI in & outdoor prints worden gehost bij Javelin. Gegevens die u achterlaat op de website van AVI zijn op de servers van Javelin opgeslagen.

De e-mail van AVI in & outdoor prints wordt gehost bij Javelin. Als u contact opneemt via de formulieren of via mail, worden die betreffende mails opgeslagen op de servers van Javelin

04. Opslag periode

Jouw gegevens worden voor langere tijd bewaard door AVI in & outdoor prints, maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten, tenzij we op grond van een wettelijke regeling jouw gegevens langer moeten bewaren.

01. Het versturen van nieuwsbrieven
Jouw e-mailadres en voornaam worden opgeslagen in Mailchimp. De opslag van jouw gegevens is voor onbepaalde tijd. Jij kan je namelijk uitschrijven wanneer je maar wilt via de link onderaan de nieuwsbrieven of door een mail te sturen naar info@avi.nl

02. Contact opnemen
Op het moment dat je contact opneemt met AVI in & outdoor prints via mail, dan worden die gegevens die jij meestuurt, zoals bijvoorbeeld je naam, bedrijfsnaam, en e-mailadres, opgeslagen op de mailserver. Die mails worden tot maximaal twee jaar terug bewaard.

03. Analytics
De gegevens die Analytics op de website verzameld zijn anoniem, dus niet verbonden aan jouw naam, bedrijf of e-mailadres. Deze gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard binnen Google Analytics.

05. Beveiliging

Er worden van jouw persoonsgegevens geen fysieke kopieen gemaakt. Je gegevens worden alleen beheerd in de eerdergenoemde systemen en software.

De persoonsgegevens die door AVI in & outdoor prints of door eerder genoemde derden worden beheerd, zijn alleen toegankelijk via boven- staande software en zijn beveiligd met een wachtwoord.

De apparaten die jouw gegevens openen zijn elk zelf ook vergrendeld met een wachtwoord en/of vingerafdruk. Het aantal apparaten die toegang hebben tot jouw gegevens wordt beperkt tot alleen de benodigde apparaten.

Daarnaast wordt jouw bezoek aan onze website beveiligd door een SSL certificaat. Dit betekent dat jouw verbinding met de website van AVI in &outdoorprints prive is. Je herkent deze beveiliging aan het groene slotje voor de url.

06. Rechten

01. Recht op inzage
Je hebt het recht om ten alle tijden jouw gegevens op te vragen die bij AVI in & outdoor prints vastgelegd en bewaard worden. Dit doe je door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen met AVI in & outdoor prints. Je krijgt dan een overzicht van jouw gegevens.

02. Recht op rectificatie
Kloppen je gegevens niet? Of zijn je gegevens veranderd? Je hebt het recht om dit te laten rectifieren door AVI in & outdoor prints. Je gegevens omtrent de nieuwsbrief kan je aanpassen via de daarvoor bestemde url onderaan elke mail.

03. Recht op overdracht
Mocht jij de gegevens nodig hebben die bij AVI in & outdoor prints opgeslagen liggen in het geval je overstapt naar een andere partij of dienst, dan heb je het recht op overdracht. Hierbij dient VersGemerkt al jouw gegevens over te dragen aan de andere partij.

04. Recht op wissen van gegevens
Wil je niet langer dat jouw gegevens bij  AVI in & outdoor prints vastgelegd zijn? Dan heb je het recht op het laten wissen van jouw gegevens.

05. Recht op het indienen van een klacht
Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, als je vindt dat AVI in & outdoor prints niet op de juiste manier met jouw gegevens omgaat.

06. Recht op stop gegevensgebruik (bezwaar)
Wil jij niet dat AVI in & outdoor prints jouw gegevens gebruikt? Dan heb je het recht op het stoppen van het gebruik van jouw persoonsgegevens.
Het gebruik maken van deze rechten kan via finance@avi.nl onder toezending van een kopie id-bewijs waarbij de pasfoto, de nummers onderaan het paspoort, id- bewijsnummer en BSN onleesbaar zijn gemaakt. Het streven is om binnen een week te reageren

07. Plichten

AVI in & outdoor prints verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang. Denk hierbij aan het aanbieden van diensten of producten van AVI in & outdoor prints via e-mail. Jouw gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden.

De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimale benodigde gegevens voor het aanbieden van de diensten of producten. Je e-mailadres is bijvoorbeeld nodig om de nieuwsbrief te kunnen versturen. Als deze verplichte gegevens niet worden aangeleverd, kan AVI in & outdoor prints de betreffende dienst niet aanbieden.

Mocht het nodig zijn gegevens die jij hebt gedeeld met AVI in & outdoor prints met anderen dan de hierboven genoemde partijen te delen (voor bijvoorbeeld het aanbieden van een dienst), dan zal daar eerst jouw toestemming voor worden gevraagd.

AVI in & outdoor prints behoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer AVI in & outdoor prints dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van AVI in & outdoor prints te beschermen. Daarbij trachten wij altijd jouw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren.

Heb je toch nog vragen? Neem gerust contact op via onderstaande contactgegevens.