Privacy statement van AVI in & outdoor prints

01. AVI in & outdoor prints

U leest op dit moment de privacy verklaring van AVI in & outdoor prints. Wij zijn een bedrijf dat is gespecialiseerd in printen op textiel. Denk hierbij aan vlaggen, banners, wanden en textielframes. Er zijn situaties waarin uw gegevens door AVI in & outdoor prints verzameld worden. Het is daarom goed dat u weet wat daarmee gedaan wordt en hoe u uw wensen rondom uw gegevens kan aangeven. Daarover gaat deze verklaring. 

Als u zich niet prettig voelt omtrent het gebruik van uw gegevens door AVI in & outdoor prints, neemt u dan gerust contact op! 

finance@avi.nl  |  040 255 26 93
Meerenakkerplein 35 
5652 BJ Eindhoven


 

02. Doel gegevens

Er wordt voor een aantal doelen persoons-gegevens verzameld door VersGemerkt. Deze worden hieronder toegelicht. 

01. Het versturen van nieuwsbrieven 
AVI in & outdoor prints stuurt via e-mail nieuwsbrieven. Deze nieuwsbrieven zijn enerzijds commercieel en anderzijds gericht op nieuwsdeling. Uw voornaam en e-mailadres worden verzameld via het daarvoor bestemde formulier op de website van AVI in & outdoor prints. Daarnaast kan u mondeling of tekstueel gevraagd worden om u aan te melden. 

02. Contact opnemen 
Uw gegevens zullen verzameld worden als u contact opneemt met AVI in & outdoor prints via de website. In dit formulier wordt echter alleen gevraagd om de benodigde gegevens om een voorstel of een dienst aan te kunnen bieden, zoals uw naam, bedrijfsnaam, e-mailadres, telefoonnummer en projectomschrijving. 

03. Analytics 

De website van AVI in & outdoor prints verzamelt uw gegevens om de website te verbeteren. Dit gebeurt met Google Analytics. Deze gegevens zijn anoniem en zijn dus niet gebonden aan uw persoonlijke gegevens. Denk hierbij aan informatie zoals de duur van uw website bezoek of de pagina’s die u veel bezoekt. 

Alle gegevens worden alleen verwerkt met uw uitdrukkelijke toestemming dan wel ter uitvoering van de overeenkomsten die worden aangegaan, dan wel omdat verwerking noodzakelijk is om u in contact te brengen met potentiële relaties.

03. Ontvangers

De gegevens die AVI in & outdoor prints ontvangt en verwerkt worden beheerd d.m.v.:

01. Mailchimp
De nieuwsbrieven worden verzonden met Mailchimp. Op het moment dat u zich aanmeldt voor de nieuwsbrief, worden uw e-mailadres en voornaam automatisch opgeslagen in de daarvoor bestemde lijst binnen Mailchimp..

02. Javelin
De website en back-ups van de website  AVI in & outdoor prints worden gehost bij Javelin. Gegevens die u achterlaat op de website van AVI zijn op de servers van Javelin opgeslagen.

De e-mail van AVI in & outdoor prints wordt gehost bij Javelin. Als u contact opneemt via de formulieren of via mail, worden die betreffende mails opgeslagen op de servers van Javelin